Ured za hadž i umru Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini ove godine angažovao je 21 vodiča za svaku grupu naših hadžija kako bi im olakšao obavljanje obreda, ali i drugih aktivnosti koje budu poduzimali tokom boravka u Saudijskoj Arabiji.

Vodiči su spona između Ureda i hadžija i tokom redovnih sastanaka koje su održavali i s hadžijama i s predstavnicima Ureda nastojali su ukloniti sve poteškoće i riješiti potencijalne probleme.

Jedan od veoma aktivnih vodiča koji je vodio svoju grupu i na mjesta koja nisu predviđena planom je Jusuf-ef. Džafić, vodič Grupe 8, inače uposlenik Javne ustanove (JU) Specijalna biblioteka Behram-beg u Tuzli, kojem je ovo drugi put da obavlja hadž. Žali što nije bio duže u Medini kako bi s hadžijama obišao više mjesta.

„Samo sam sa jednom grupom uspio da odem u muzej Darul-Medine. Međutim, u Mekki smo mnogo duže, tako da smo u Mekki obišli dobar broj znamenitosti. Hadžije su bile zainteresovane, te smo stoga išli do Mesdžidu-Džinna, gdje je Muhammed a.s. učio Kur'an i gdje su mu džinni dali prisegu. Išli smo i do Dženneti-Mualle, mekanskog mezarja, gdje su ukopani, između ostalih, i h. Hatidža, h. Kasim, sin Božijeg poslanika a.s., h. Abdullah ibn Zubejr i drugi ashabi“, ističe Džafić.

Prof. dr. Safet-ef. Husejnović je treći put na hadžu, a ove godine vodič je Grupe 18. Posebno naglašava kako su hadžije educirane i svjesne petog islamskog šarta kojeg trebaju izvršiti, te ističe da je hadž kao vjerski propis dokaz da Uzvišeni Allah, dž.š., uvijek dodatno daje vjerniku i vjernici, a posebno hadžiji, veliku energiju.

„Određene hadžije, posebno kada smo se vraćali nakon boravka na Arefatu bili su maksimalno iscrpljeni. Ali, Allah dž.š. uvijek dadne dodatnu snagu“, ističe on.

Mr. Sumedin-ef. Kobilica je vođa Grupe 16 i imam je u zeničkom džematu Brist. Na umri je bio 2015., a na hadžu 2017. godine.

Ocijenio je da je primjetno da je tokom ovogodišenjeg hadža prisutno manje ljudi, u poređenju sa godinama prije pandemije, kada je bilo dosta više hadžija.

„Nekako mi je ove godine prirodnija i sama organizacija saudijskih vlasti, jer su napravili takav sistem da je čovjek imao dosta vremena za neke stvari. Na primjer, u Revdi u Poslanikovoj s.a.v.s. džamiji se moglo od 20 minuta do pola sata rahat klanjati. To je jedna velika počast koju smo mi ove godine imali. I svi drugi obredi i ibadeti od tavafa, umre i svega ostalog organizirani su bolje i ljepše i nekako je čovjek imao slobodnije kretanje“, kazao je ef. Kobilica.

Poredeći raniju i ovogodišnju organizaciju, ef. Kobilica je ocijenio i da je Ured za hadž i umru postigao značajna unapređenja.

„Daleko je ljepša i puno bolja organizacija Ureda za hadž i umru i može se osjetiti koliko su prilagodili hadžijama samu organizaciju obavljanja obreda, od polaska iz BiH pa do, evo, ako Bog da, povratka kući. Sve te ibadete koji su obavezni tokom hadža Ured za hadž i umru je prilagodio našim hadžijama koji su imali priliku da u jednom lijepom ambijentu obave sve te ibadete, što mi je jako drago, jer je bilo i nama vodičima lakše raditi s grupama na takav način“, ističe on.

Sličnu ocjenu iznio je i hafiz Amir-ef. Kaknjo, vodič Grupe 17, koji je već devet puta bio na hadžu.

„Ono što naše hadžije imaju priliku ove godine da vide i blagodati koje uživaju jesu vrhunac svega dosadašnjeg što smo u prethodnim godinama imali“, naglašava hafiz Kaknjo.

I on je imao ove godine lijepih iskustava s hadžijama, s kojima, je osim redovnih aktivnosti, realizirao i posjete palmoviku u kojem se odvijao izbor prvog halife Ebu Bekra r.a., te platou na kojem je Poslanik a.s. predvodio bajram-namaze.

Džemal-ef. Salkić, imam džemata u MIZ Zenica i vodič Grupe 15 je u tom svojstvu već nekoliko puta na hadžu.

„Kao i svim hadžijama, Medina u meni budi jedan poseban osjećaj. Medina je mjesto odmora gdje mi, prije nego krenemo s obredima hadža, dođemo da se malo odmorimo“, kaže efendija Salkić, dodajući da je ove godine sa svojim hadžijama obišao sva značajnija mjesta u Medini.

Salkić je također veoma zadovoljan ovogodišnjom organizacijom.

„Ono što želim da pohvalim, kao osoba koja je već dolazila kao vodič i kao bedel, jeste organizacija, koja, po meni, nikada nije bila bolja. Ured za hadž i umru je ove godine organizirao autobuse za hadžije da idu na Minu i bacaju kamenčiće na džemreta, što je uveliko olakšalo hadžijama koje su bile veoma umorne nakon Arefata. Sada su hadžije poletnije i evo nekoliko dana prije povratka, oni još žele obaviti po nekoliko umri za osobe iz svoje porodice koje su preselile. Čestitam našem rukovodstvu koje je zaista dobro odradilo posao“, poručuje efendija Salkić.