ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI

RIJASET – UPRAVA ZA VANJSKE POSLOVE I DIJASPORU

Ured za hadž i umru

Na osnovu Člana 25. Pravilnika o radu i organizaciji Rijaseta, Ured za hadž i umru objavljuje

P   O   Z   I   V

za prijavljivanje na stručni seminar za obuku vodiča na hadž.

Ured za hadž i umru organizira dvodnevni stručni seminar/obuku za vodiče na hadžu. Seminar će se održati 23. i 24. oktobra 2023. godine u amfiteatru upravne zgrade Rijaseta Islamske zajednice, i tretirat će sljedeća poglavlja:

  • Fikhski propisi hadža,
  • Duhovne, materijalne, tehničke i druge pripreme za hadž,
  • Hadžska dokumentacija i relevantna pravna regulativa Kraljevine Saudijske Arabije,
  • Vizuelna prezentacija hadžskih obreda i hadžska topografija,
  • Znamenitosti Medine i Mekke sa kratkim osvrtom na povijest i znamenita mjesta i događaje,
  • Zdravstvene pripreme; Postupanje u nepredviđenim situacijama; Osnove prve pomoći,
  • Komunikacijske vještine i vođenje grupe; Tehnike vođenje grupe; Medijsko komuniciranje,
  • Operativno-tehnički poslovi vođenja grupe.

Seminar ima formu teorijske i praktične obuke i isti će pohađati osamdeset kandidata muškaraca i deset žena, kojima će nakon uspješno položenog ispita biti uručeni certifikati o položenom stručnom ispitu i stečenom zvanju vodiča na hadž.

Pored popunjene online aplikacije za seminar svaki aplikant je dužan pribaviti i Uredu za hadž i umru dostaviti saglasnost nadležnog muftije, koju će priložiti na za to predviđeno mjesto.

NAPOMENA:  SAMO KANDIDATI SA CERTIFIKATOM MOĆI ĆE BITI VODIČI NA HADŽ.

Formularu za prijavu možete pristupiti putem sljedećeg linka:

https://forms.gle/KRdYSERR1o2vcrit7

Prijave za seminar se primaju do 30.09.2023. god.