Ured za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini je iskordinirao posjetu bh. hadžija Revdi, tako da će sve naše hadžije moći obaviti namaz i činiti dove tokom predviđenog vremena na mjestu o kojem je Muhammed, a.s., govorio u superlativu. Naime, za mjesto između njegovog kabura i minbera s kojeg je držao hutbe, Božiji poslanik je kazao: „Između mog kabura i mog minbera je bašča (revda) od bašči džennetskih, a moj minber na mom je bazenu (džennetskome).“ Revda se prije prepoznavala po zelenkastim ćilimima, međutim, oni su sada takvi i u ostatku džamije. Revda je ujedno i najuži opseg džamije iz Poslanikova, a.s., vremena. U njegovo vrijeme jedanput je proširivana, a nakon njegovog preseljenja na ahiret, više puta. Unatoč velikim vrućinama sve hadžije koje su se prijavile za posjetu Revdi su nakon jednosatnog čekanja ušli u ovaj dio Poslanikove, a.s., džamije. Osiguranje i osoblje, kada su saznali da su hadžije iz Bosne i Hercegovine, su na svaki način pokušali da im olakšaju, što su hadžije nagradile hedijama u novcu.