Ministarstvo hadža Kraljevine Saudijske Arabije odredilo je kvotu za hadžije iz Bosne i Hercegovine. Ured za hadž je kao i proteklih godina odredio kvote po muftijstvima:

 • Sarajevsko, 300 hadžija 
 • Zeničko, 170 
 • Tuzlansko, 160
 • Bihaćko, 150
 • Travničko, 60
 • Mostarsko, 30
 • Banjalučko, 10
 • Goraždansko, 5
 • Vojno, 5

Uslovi za prijavu na hadždž:

 1. Da nije stariji od 65 godina na dan 15. jula 2022.
 2. Da ima primljene dvije doze odobrenih vakcina protiv Covida 19 (Pfizer, Moderna, Astra Zeneca ili jednu dozu Johnson&Johnson – ako su primljene dvije doze drugih vakcina, treća doza mora biti sa jednom od gore nabrojanih). Ako će proći 8 mjeseci od primljene druge vakcine na dan 01. juna 2022. mora se primiti i treća doza. 
 3. Da je primio vakcinu protiv meningokoknog meningnitisa (ACWY – 135 ”žuti karton”)
 4. Da ima pasoš koji je važeći najmanje do 01. decembra 2022. 
 5. Da ima fotografije sa bijelom pozadinom, formata kao za pasoš
 6. Prije putovanja uraditi PCR test koji ne smije biti stariji od 72 sata

Preporuka:  Prednost kod prijave za hadždž imaju osobe koje prvi put obavljaju hadž za sebe.

Rok za prijavu: Krajnji rok za evidentiranje kandidata je 05. maj 2022. do 12 sati u muftijstvima i medžlisima. 

Napomena: Detaljne informacije o dokumentaciji i cijeni bit će naknadno objavljene.