Ured za hadž i umru izražava zahvalnost svim aplikantima – budućim putnicima na hadž, koji su u predviđenom vremenu izvršili upis i dostavili potrebne dokumente.

Ured ovim putem obavještava sve putnike na hadž da je cijena putovanja na hadž 2024. godine 12.650,00 KM.

Uplate se mogu izvršiti u periodu od 24.01.2024. do 07.02.2024. godine.

Putnici na hadž spomenuti iznos uplaćuju u konvertibilnim markama na žiro-račun nadležnog muftijstva, a u medžlis, odnosno muftijstvo predaju primjerak potvrde o uplati.

Putnici na hadž uplate mogu izvršiti i dokumente predati u periodu od 24.01.2024. do 07.02.2024. godine. Putnici na hadž su dužni u medžlis, odnosno muftijstvo predati pasoš, žuti karton i primjerak potvrde o uplati novčanih sredstava.