Bosanskohercegovačke hadžije je i ove godine tokom obreda hadža pratio profesionalni medicinski tim koji je bio na dvadesetčetverosatnoj usluzi hadžijama.

Na ovaj način je uveliko olakšano obavljanje pete islamske dužnosti, jer su mobilne ambulante uvijek bile tamo gdje su i hadžije. Ove godine ljekarima opće prakse pridružio se i specijalista neuropsihijatar, kako bi hadžijama bio na usluzi u oblasti svoje specijalizacije.

Medicinski tim je predvodio dr. Merim Omerhodžić, specijalista neurohirurg.

„U organizaciji Rijaseta Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini ove godine je na hadž došlo oko hiljadu Bošnjaka muslimana iz Bosne i Hercegovine. U njihovoj pratnji bila je medicinska ekipa koja je brojala šest ljekara i tri medicinska tehničara. Imali smo otvorene ambulante u hotelima u kojima smo boravili u Medini i Mekki. Ambulante su radile non-stop i zbrinule su određeni broj naših hadžija koji su imali potrebu za medicinskom intervencijom“, kaže dr. Omerhodžić.

Ove godine je sa medicinskog aspekta situacija bila mnogo bolja u odnosu na ranije godine, a čak je i epidemiološka situacija bila više nego povoljna za bh. hadžije.

„Među našim hadžijama nije bilo ozbiljnih obolijevanja, nije bilo intenzivnih povređivanja. Glavni problem bile su virusne prehlade, a od hirurških intervencija najveći problem bili su žuljevi“, ističe dr. Omerhodžić.

Prije polaska na hadž, vjernicima koji su odlučili da obave petu islamsku dužnost su održana predavanja na kojima im je ukazano na opasnosti po zdravlje koje ih očekuju na svetim mjestima.

„Isto tako, medicinska ekipa je na svojim sastancima pripremana da reaguje i po doktrinarnim stavovima, s obzirom na to da se radi o tretmanu pacijenata u posebnim uslovima, dakle, u vanrednoj situaciji“, rekao je dr. Omerhodžić.

Pri odabiru medicinske ekipe koja je pošla u pratnji naših hadžija vođeno je računa da budu zastupljeni i doktori i doktorice, tehničari i medicinske sestre. Također, vodilo se računa i da budu zastupljeni oni koji su već bili na hadžu i koji su iskusni, jer se iskustvo ne može ničim nadomjestiti, ali i mlađi, koji prvi put dolaze na hadž.

„Posebno se obraćala pažnja na to da doktore različitih specijalnosti pokušamo uvesti u medicinsku ekipu i time proširimo obim medicinske pomoći. Dakle, naš zadatak je da pružimo opštu medicinsku pomoć našim hadžijama, pogotovo da riješimo hitne slučajeva. Ali, prisustvom specijalista različitih specijalnosti uspjeli smo da pružimo prošireni obim medicinske pomoći, tako da nismo imali potrebu da tražimo pomoć od saudijskih zdravstvenih institucija, osim u dva slučaja. Iako nije bilo ništa ozbiljno, bili su nam potrebni laboratorijski nalazi i rendgenska dijagnostika“, dodaje dr. Omerhodžić.

Jedan od doktora je i Emin Musić za kojeg pacijenti imaju samo riječi hvale.

„Većinom smo imali pacijente sa lakšim oboljenjima. Poslije Arefata smo imali problema sa žuljevima. Također, poslije ovog perioda i teških fizičkih napora smo imali dosta prehlada, malaksalosti i umora. Ali, hvala Allahu, sve smo mogli da saniramo“, naglašava dr. Musić.

Dnevni protok pacijenata je bio oko 30 hadžija, sa manje-više sličnim tegobama, bez kompliciranih slučajeva.

„Pacijenti su veoma zahvalni što smo mi tu i što imaju priliku da se obrate ljekaru na bosanskom jeziku u ambulanti, tako da ne moraju za svaku sitnicu ići u neki urgentni centar ili da traže druge ljekare s kojima bi se mogli teže sporazumjeti“, kaže dr. Musić.

Hadžiju Nesiba Jašarevića smo u ambulanti zatekli sa suprugom koja je nakon Arefata zadobila velike žuljeve na stopalima.

„Mi smo, da vam kažem iskreno, prezadovoljni tretmanom i uslugom ove medicinske ekipe, a najviše od svih bih pohvalio doktora Merima, koji je na čelu te ekipe, koji je sanirao mojoj supruzi žuljeve i pokazao profesionalnost i veliku spremnost da pomogne hadžijama. Tako je moja supruga u vrlo kratkom vremenu sanirala te probleme i, ako Bog da, za koji dan ima da obuje patike i, ponovo u Harem“ – veselo govori Nesib.

Iz Ureda za hadž i umru su, također, iskazali zadovoljstvo ovogodišnjim medicinskim timom, koji je uspio podići na viši nivo zbrinjavanje pacijenata tokom obreda hadža.

Naše hadžije još uvijek borave u Mekki gdje nakon obavljenih hadžskih obreda provode vrijeme u ibadetu, zikru i posjetama historijskim i turističkim mjestima. Planirano je da prvi avion sa 178 hadžija na Međunarodni aerodrom u Sarajevu sleti 19. jula 2022. godine u 7.20 sati.