Bosanskohercegovačke hadžije je i ove godine tokom obreda hadža pratio profesionalni medicinski tim koji je bio na dvadesetčetverosatnoj usluzi hadžijama. Na ovaj način je uveliko olakšano obavljanje pete islamske dužnosti, jer su mobilne ambulante uvijek bile tamo gdje su i hadžije. Ove godine ljekarima opće…