KANDIDATI – POLAZNICI STRUČNOG SEMINARA ZA VODIČE NA HADŽ

MUFTIJSTVO BANJALUČKO (SEMINARU ĆE PRISUSTVOVATI 5 PRVOPLASIRANIH KANDIDATA)

1Ermin Vučkić61
2Ajdin Crnkić50
3Admir Džaja41
4Admir Blitović40
5Emir Softić38
6Amar Šehić31
7Mufid Omerčić24

MUFTIJSTVO BIHAĆKO (SEMINARU ĆE PRISUSTVOVATI 14 PRVOPLASIRANIH KANDIDATA)

1Muhamed Begić50
2Ahmed Šišić45
3Emin Grošić42
4Nazif Horozović40
5Mirza Žerić38
6Emsad Bajrić35
7Said Mujakić35
8Benjamin Hodžić30
9Senaid Haskić30
10Zumret ĆoragiĆ28
11Mersud Topalović28
12Jusuf Sedić27
13Enver Crnkić26
14Ermin Velić25
15Mujaga Delić22
16Saudin Hlivnjak19
17Suvad Kauković19
18Irfan Bajramović19
19Sabahudin Begić19
20Abdulah Benić16
21Ruvejd SedićNe ispunjava uslove
22Šehrizad DuranovićNe ispunjava uslove

MUFTIJSTVO GORAŽDANSKO (SEMINARU ĆE PRISUSTVOVATI 2 PRVOPLASIRANA KANDIDATA)

1Amel Kozlić32
2Muhedin Karalić25

MUFTIJSTVO MOSTARSKO (SEMINARU ĆE PRISUSTVOVATI 7 PRVOPLASIRANIH KANDIDATA)

1Nazif Garib64
2Almir Muminović49
3Husein Topalović47
4Ekrem Hodžić46
5Sadmir Mustafić34
6Salih Jusufović34
7Mustafa Čolakhodžić32
8Senad Petrovac31
9Semir Jahić27
10Sadet Bilalić24
11Sadik Fazlagić22
12Omer Omeragić22

MEŠIHAT SLOVENIJE (SEMINARU ĆE PRISUSTVOVATI 4 PRVOPLASIRANA KANDIDATA)

1Nevres Mustafić39
2Senad Karišik38
3Zinaid Mahmutagić34
4Bilal Efendić30

MUFTIJSTVO SARAJEVSKO (SEMINARU ĆE PRISUSTVOVATI 23 PRVOPLASIRANA KANDIDATA)

1Salih Haušić51
2Sadrudin Išerić50
3Posavljak Sulejman49
4Senahid Uzunović41
5Abdullah Šemić41
6Ahmet Skopljak40
7Salih Ćato39
8Nejin Balić39
9Vedad Limo39
10Ejub Velić39
11Senad Ganić39
12Muhamed Šarić39
13Suad Balić38
14Ahmed Serdarević38
15Nisvet Omerdić37
16Muris Šehić37
17Ahmed Spahić35
18Elmir Mašić35
19Dervo Hodžić34
20Armin Jusupović33
21Seid Eminović32
22Sabahudin Botonjić32
23Salih Softić31
24Selmedin Smajić30
25Almir Mešić30
26Hikmet Dzanko30
27Almir Mešić30
28Faris Begic28
29Aziz Zulum27
30Edin Mrkulić27
31Aldin Arnautović25
32Mahir Čutura25
33Velid Dupovac23
34Ermin Zahirović23
35Elvedin Ibrahimspahić22
36Adnan Karamustafić22
37Ibrahim Turčinović22
38Mahir Huseinovski22
39Šehrizada Durović18
40Samir Mekić17
41Nedžad Selimović16
42Enes PiroNe ispunjava uslove

MUFTIJSTVO TRAVNIČKO (SEMINARU ĆE PRISUSTVOVATI 10 PRVOPLASIRANIH KANDIDATA)

1Fahrudin Haseljić69
2Abdulkadir Indžić55
3Muhamed Basara52
4Merzuk Grabus41
5Ahmed Omerdic36
6Adnan Jusufspahić35
7Senad Grabus34
8Kemal Tokmić33
9Nedim Klisura32
10Aziz Skopljak32
11Idriz Bušatlić31
12Mersudin Zolota31
13Bajazid Skopljaković30
14Samir Srebrenica30
15Semin Česo30
16Almedin Mešković29
17Kenan Sultanović29
18Šekib Meštrovac29
19Abdullatif Muhamed27
20Amar Herceg27
21Hasan Ajanović26
22Asim Hodžić26
23Samir Ahmic23
24Hidajet Polovina22
25Edin Memić20
26Samel Smajic16
27Emir GanićNe ispunjava uslove

MUFTIJSTVO TUZLANSKO (SEMINARU ĆE PRISUSTVOVATI 20 PRVOPLASIRANIH KANDIDATA)

1Asmir Imamovic53
2Asmir Bekrić47
3Džemal Softić41
4Hamdija Islamović41
5Muhamed Mehmedović38
6Elvir Hodžić37
7Smail Hašarić36
8Sifet Suljić35
9Fadil Arifović35
10Ibro Mulić35
11Fehim Gačić33
12Amel Habeš32
13Edib Avdić31
14Nedim Dervišević31
15Edin Peštalić31
16Omer Ibrić31
17Muhamed Burić29
18Rešid Mehanović28
19Sabit Mehidić28
20Mehmed Huremović27
21Jasmin Oštraković25
22Mirsad Salkić25
23Omer Majstorović25
24Elvedin Hokulić24
25Samir Mehić22
26Mersad Nuhanović22
27Elvedin Kavazović22
28Ahmet Hamidović19
29Fuad Imširović15

MUFTIJSTVO VOJNO (SEMINARU ĆE PRISUSTVOVATI 2 PRVOPLASIRANA KANDIDATA)

1Ammar Cikotić38
2Adnan Kovačević26
3Halid Fočo25
4Sabid Jusić24

MUFTIJSTVO ZENIČKO (SEMINARU ĆE PRISUSTVOVATI 17 PRVOPLASIRANIH KANDIDATA)

1Adis Mehinović60
2Zajim Šiljić59
3Selmir Hadzic56
4Miralem Muratović47
5Nermin Ibrahimović43
6Ismet Bašić42
7Nermin Selimović38
8Avdo Kozlić38
9Nermin Malagić36
10Edin Muharemović36
11Armin Hopić33
12Ismail Ibreljić32
13hfz. Almir Salkanović31
14Kozlić Bersad30
15Almir Selimovic30
16Benjamin Hodžić30
17Amar Bedaković29
18Husein Bećirović29
19Halim Čolaković28
20Salih Muharemovic27
21Patković Eniz26
22Haris Zahirović25
23Senaid Kovačević25
24Ahmed Hrustić24
25Ramo Svrzo22
26Fehrić Ahmed22

KANDIDATKINJE ZA ŠERIJATSKE KONSULTANTICE (SEMINARU ĆE PRISUSTVOVATI 25 PRVOPLASIRANIH KANDIDATKINJA)

1Šuhra Terzić47
2Meliha Begić36
3Fatima Memija35
4Šemsa Ćuprija35
5Medina Mehmedović Mulalić34
6Mubina Islamović34
7Nudžejma Ibrahimović33
8Dženita Mušinbegović33
9Hadžera Bećoja33
10Alma Šahinović31
11Dževida Meštrovac Demirović31
12Amina Svraka31
13Bedrija Mujić29
14Vahida Trešnjo29
15Merima Mustafić28
16Alma Buljubašić28
17Mirzada Bilalić28
18Enesa Piro-Bedaković27
19Senida Šehić27
20Suada Mujakić27
21Bakira Karahodža27
22Mersiha Kajmović27
23Fatima Tinjak27
24Amina Musić26
25Aldina Suljagić- Piro26
26Elmedina Selimović-Ćato25
27Edina Mujkić25
28Mediha Arnautović25
29Lejla Ajanović24
30Jasmina Šećerović-Botonjić23
31Admira Jusufović22
32Medzida Bajric21
33Jasmina Čović20
34Šehrizada Durović18
35Elvedina Kazazić18
36Emira Kavazović17
37Senada SahinovicNe ispunjava uslove
38Belma BešlićNe ispunjava uslove
39Amina SalkićNe ispunjava uslove
40Elvedina PlastoNe ispunjava uslove
41Almedina ImširovićNe ispunjava uslove
42Zlata Hasić-KaragaNe ispunjava uslove

DATUM ODRŽAVANJA SEMINARA: 23-24. OKTOBAR 2023. GODINE

MJESTO: VELIKA SALA GAZI HUSREV-BEGOVE BIBLIOTEKE

RUČAK: RESTORAN GAZI HUSREV-BEGOVOJ MEDRESE

KONAK: NIJE OBEZBJEĐEN

Program seminara

08:30 – 09:00         Dolazak i prijava učesnika

09:00 – 09:15         Uvodna obraćanja

09:15 – 10:45         Imansko-duhovne pripreme za putovanje na hadž;

kako se pripremiti za putovanje na hadž

Mr. Aljo Cikotić

10:45 – 11:00         Pauza

11:00 – 12:30         Fikhski propisi hadža; farzovi, vadžibi, sunneti, prekršaji

Predavač: Prof. dr. Mustafa Hasani

12:30 – 12:45         Pauza

12:45 – 14:00         Tehničke, materijalne, zdravstvene i druge pretpostavke za

uspješno obavljanje hadža; postupanje u nepredviđenim situacijama; dokumentacija i tehnike vođenja, zakoni KSA

Predavač: Sadžid Ramić

14:00 – 14:30         Pauza za namaz

14:30 – 15:30         Ručak

15:30 – 17:00         Vrijednosti, znamenitosti i povijest Meke i Medine

Predavač: hafiz Mensud Đulović

Dan drugi

09:00 – 10:15         Početak putovanja i dolazak u Džiddu i Mekku;

poslovi vodiča u Meki do početka obavljanja hadža.

Predavač: Izet ef. Čamdžić

10:15 – 10:30          Pauza

10:30 – 12:00         Obavljanje hadža; poslovi vodiča pred polazak na Arefat, na Arefatu i u noći povratka; Mina i džemreta;

Dolazak u Medinu; poslovi vodiča u Medini do povratka u Domovinu;

Predavač: Izet ef. Čamdžić

12:00 – 12:30         Pauza

12:30 – 14:00         Komunikacijske vještine vodiča: sa grupom, sa kolegama, sa službenim licima u BiH i KSA, sa medijima, u kriznim situacijama

Predavač: Zumreta Sedić

14:00 – 14:30         Pauza za namaz

14:30 – 15:30         Ručak

15:30 – 17:00         Zdravstveni aspekti hadža i prva pomoć

Predavač: dr. Adem Zalihić