Oko milion muslimana iz cijelog svijeta obavilo je hadž ove godine, a princ Halid el-Feisal, guverner regije Meka i predsjednik Centralnog hadžskog komiteta, rekao je da je ovogodišnja sezona hadža bila uspješna.

On je podsjetio da je Meka, prvi put nakon dvije godine ograničenja zbog COVID-19, ugostila spomenuti broj hodočasnika

“Drago mi je što mogu objaviti da je ovogodišnje hodočašće bilo uspješno na u smislu organizacije, sigurnosti, usluga i zdravlja”, rekao je princ Halid za Agenciju SPA.

Dodao je da nisu zabilježene nesreće, infekcija, niti širenje bolesti tokom hodočašća.

Princ Halid je uspjeh pripisao opsežnoj vladinoj finansijskoj podršci, projektima i osoblju u cilju osiguranja nesmetanog i sigurnog obavljanja hadžskih obreda.

Pohvalio je napore sigurnosnog i medicinskog osoblja u opsluživanju hodočasnika koji dolaze iz cijelog svijeta.

Saudijski ministar zdravlja Fahad el-Dželadžel je rekao da je širenje COVID-19 među hodočasnicima tokom ovogodišnjeg hadža bilo ograničeno na 38 pojedinačnih slučajeva, koji su brzo riješeni u skladu sa zdravstvenim protokolima.

Pozivajući se na uspješan zdravstveni plan koji su postavile vlasti, El-Dželadžel je, također, potvrdio da nije bilo masovnog širenja bolesti među hodočasnicima.

Napomenuo je da više od 230 zdravstvenih ustanova pruža specijalizirane medicinske usluge hodočasnicima u svetim mjestima. Više od 25.000 zdravstvenih radnika i 2.000 volontera se ove godine pobrinulo za 130.000 hodočasnika koji su imali zdravstvenih problema.

„Tokom  hadža, medicinsko osoblje je obavilo deset operacija na otvorenom srcu i izvršilo više od 187 kateterizacija srca i 447 dijaliza bubrega“, rekao je saudijski ministar zdravlja.

Virtuelna bolnica Seha opslužila je više od 2.000 hodočasnika.

El-Dželadžel je pohvalio ulogu medicinskog osoblja i njihovu punu koordinaciju usluga koje su doprinijele sigurnosti hadža.