Bosanskohercegovačke hadžije posjetile su danas džamiju h. Aiše, r.a., koju još nazivaju i džamija Ten'im. Džamija danas služi kao mikat za stanovnike Meke koji žele obaviti umru i hadž. Također, muslimani koji žele obaviti umru dva puta na istom putovanju trebalo bi da krenu iz Haremi-šerifa i obnove ihram u džamiji h. Aiše, r.a., prije obavljanja druge umre.

Ova džamija je ime dobila po ženi poslanika Muhameda, a.s., h. Aiši, r.a., koja je obukla ihrame u njoj kako bi obavila umru tokom perioda hajza (menstruacije).

Historija džamije Ten'im najbolje pokazuje zašto je to mikat ili stanica za oblačenje ihrama.

Nakon što je saznao da njegova supruga ima hajz, Poslanik, a.s., je dozvolio h. Aiši da obuče ihrame na ovom mjestu kako bi mogla obaviti umru i dio hadžskih obreda. Njen brat Abdur-Rahman joj je pomogao do Ten'ima i nazad.

Muhamed, a.s., ju je uputio da nastavi obavljati obrede hadža osim tavafa. Ona je ispoštovala uputstva i tavaf je obavila tek kada joj je završen menstrualni ciklus.

Nakon završetka svih hadžskih obreda, h. Aiša, r.a., je rekla: “O Resulullah! Dok ste vi obavili hadž i umru, ja sam obavila samo hadž.” Tada je Poslanik, a.s., rekao njenom bratu da je odvede u Ten'im. Nakon toga, krenula je obavljati umru u mjesecu zul-hidžeu, dvanaestom i posljednjem mjesecu lunarnog hidžretskog kalendara.

Džamija Ten'im je udaljena oko 10 km od Bejtullaha. Nalazi se na autoputu prema Medini.

Najpogodnija je i najbliža lokacija za ulazak u stanje ihrama, koja se nalazi unutar granica harema (zaštićenog područja).

Džamija je dobro opremljena kupatilima i toaletima i često je okružena prodavačima koji prodaju ihrame i osnovne potrepštine za mu'temire i hadžije, poput kaiša za novac i papuča.

Džamija h. Aiše, r.a., je jedna od važnijih destinacija za obilazak tokom posjete svetim mjestima zbog svoje prekrasne arhitekture i specifične historije.

Džamiju ponekad nazivaju i Umranska džamija.