Potpuno normalizovanje obavljanja obreda umre za vjernike neizvijesno je i deset mjeseci nakon pojave korona virusa, koji je zbog brzog širenja negativno uticao na funkcionisanje gotovo svih aspekata života u cijelom svijetu, a time i obredni – ibadetski, život vjernika.

Umra je, prema islamskom pravu, čin obredne posjete Kabi tokom koje je mu'atemir, odnosno osoba koja obavlja umru, dužan biti u ihramu. Sastoji se od obavljanja tavafa, odnosno obilaska, oko Kabe i sa'ja između Safe i Merve nakon čega je mu'atemir dužan obrijati, odnosno potkratiti kosu. U tradiciji muslimanskih naroda umra se doživljava kao malo hodočašće, koje se može obavljati tokom cijele godine izuzimajući vrijeme hadža, godišnjeg velikog hodočašća.

Prema ranijoj odluci vlasti Kraljevine Saudijske Arabije, 1. novembra ove godine na snagu je stupila treća faza ublažavanja restrikcija za obavljanje umre, zijareta, posjete Džamiji Božijeg Poslanika, a.s., i obavljanje namaza u Mesdžidu'l-haramu u Mekki i Džamiji Allahovog Poslanika, a.s., u Medini.

Ono što je u odnosu na prethodne dvije faze, bila novina jeste dozvola za ulazak mu'atemira izvan Saudijske Arabije. Istom odlukom su definisani uvjeti za izdavanje umranskih viza kao i mjere prevencije i protokoli o postupanju, koje imaju poštovati kako mu'atemiri tako i domaćini odgovorni za prijem i organizovanje cjelokupnog aranžmana, koji uključuje transport unutar Saudijske Arabije, hotelski smještaj, obavljanje umre, zijareta i namaza, ishranu i medicinski nadzor.

Prema pomenutoj odluci uvjeti za dobijanje umranske vize su da osoba ima između 18 i 50 godina starosti, da pri ulasku u Saudijsku Arabiju preda na uvid negativan PCR test ne stariji od 72 sata, da operater u matičnoj zemlji mu'atemira preko agencije u Saudijskoj Arabiji, putem aplikacije „I'temerna“ za sve mu'atemire pribavi potvrđen termin za obavljanje umre.

Odlukom se, također nalaže da svaki mu'atemir ima potvrđenu rezervaciju za hotel, što uključuje obavezni „full board“ tri obroka dnevno i to minimalno prva tri dana boravka u hotelu tokom trajanja obavezne izolacije, da svaki mu'atemir ima potvrđenu rezervaciju za letove u dolasku i odlasku iz Saudijske Arabije kao i kompletno zdravstveno osiguranje.

Trenutna odluka predviđa dozvolu ulaska isključivo organiziranim grupama od minimalno 50 mu'atemira, što isključuje mogućnost individualnog apliciranja za umransku vizu. Boravak mu'atemira je predviđen isključivo u, od strane Ministarsva za hadž i umru, licenciranim hotelima u kategoriji tri, četiri i pet zvjezdica. U jednoj hotelskoj sobi mogu boraviti najviše dvije osobe, odnosno za svaku je predviđeno najmanje devet kvadratnih metara. U sredstvima prijevoza obavezna je primjena mjera socijalne distance, što u praksi znači da samo polovina kapaciteta smije biti korištena. Aktuelna odluka predviđa ukupno dest dana za boravak mu'atemira na tlu Saudijske Arabije. Preduvjet za dozvolu ulaska u Saudijsku Arabiju iz određene države je da Ministarsvo za zdravlje konkretnu državu nije proglasilo rizičnom.

Imajući u vidu sve pobrojane restrikcije, u prethodnom periodu nije zabilježen veliki broj mu'atemira iz inostranstva. Tome, u prilog ide i činjenica da su saudijske vlasti tekstom odluke naglasile da će popuštnje mjera biti postepeno.

Ured za hadž i umru u stalnom kontaktu sa nadležnim u Saudijskoj Arabiji

U svjetlu pojave novog soja korona virusa Saudijska Arabija je na sedam dana za sve kategorije putnika zatvorila sve zračne, kopnene i morske granične prelaze uz mogućnost da zabrana ulaska bude prolongirana dodatnih sedam dana. Prema ranijim nezvaničnim informacijama do povećanja broja mu'atemira bi moglo doći u januaru, a do značajnijeg ublažavanja restrikcija za obavljanje umre bi moglo doći nakon masovnije primjene vakcine, koja bi, očekivati je, bila uslov za dobijanje vize.

S obzirom na svakodneve upite velikog broja vjernika koji su zainteresovani za obavljanje hadža, Ured za hadž i umru obavještava da je u stalnom kontaktu sa nadležnim u Saudijskoj Arabiji te da će svi zainteresovani, putem službene stranice Ureda, kao i putem medija Islamske zajednice pravovremeno biti informisani o organizaciji hadža 2021. godine.

Saudijske vlasti su, podsjećamo, zbog novonastale situacije s pandemijom, odlučile se na postepeno ublažavanje mjera zabrane, predvidivši to u tri faze. Tako su, prije posljednje mjere koja je počela 1.novembra, 4. oktobra dozvolili Saudijcima i strancima u Kraljevini da obave molitve u haremu na 30 posto kapaciteta, ili oko 6.000 ljudi dnevno. Kraljevina je 18. oktobra dozvolila da 15.000 vjernika dnevno obave umru i molitve u Poslanikovoj džamiji, u Medini.

Tokom pandemije hadž ove godine je bio ograničen na ljude koji žive u Saudijskoj Arabiji.

Prema podacima Ministarstva zdravlja Saudijske Arabije od 21. decembra 2020. na taj dan je bilo 168 novooboljelih, 211 oporavljenih, 9 smrtnih slučajeva. Od početka pandemije u Saudijskoj Arabiji je zabilježeno 361178 oboljelih, 352089 oporavljenih i 6131 smrtni slučaj uzrokovan korona virusom.

Na isti dan su bila 2958 aktivna slučaja i 410 kritičnih.

(Preporod.info)