Prve hadžije iz Bosne i Hercegovine dolaze već sutra ujutro, a prethodnih nekoliko dana, koje su nakon obavljenih hadžskih obreda provele u Mekki, osim za ibadete iskoristili su i za posjetu raznim historijskim i turističkim znamenitostima.

Pećine Hira i Sevr su među najpopularnijim destinacijama, ne samo među našim, nego, općenito, među svim hadžijama.

Putevi koji vode ka ovim pećinama, iako strmi i poprilično neuslovni, ne sputavaju čak ni hadžije starije dobi da se u ranim jutarnjim satima uspnu do vrha.

Pećina Hira je bila prva tačka susreta meleka Džibrila i Muhammeda s.a.v.s., kada je i počela objava islama riječju “Uči!”.

Pećina se nalazi na brdu Nur, koje je visoko oko 621 metar, a udaljeno je od Mekke oko 3,2 kilometra. To je pećina duga oko 272 cm, a široka oko 80 cm.

Pećina Sevr se nalazi južno od Mekke i od Harema je udaljena oko deset kilometara. U nju su se Allahov Poslanik a.s. i Ebu Bekr r.a. sklonili prilikom Hidžre i u njoj su boravili tri dana.

Saudijska Arabija već dugi niz godina nastoji poboljšati funkcionisanje posjeta ovim pećinama. Generalno vijeće za turizam i nacionalnu baštinu je čak osnovalo Centar za posjetioce na lokalitetu brda Nur u Meki, koji još uvijek nije zaživio u punom kapacitetu.

Cilj projekta je da se posjetiocima organizuje sistematska i olakšana posjeta historijskim znamenitostima, da se upoznaju sa činjenicama u vezi sa historijskim lokalitetima na području Mekke, te da se edukuju o njihovoj historijskoj ulozi i Poslanikovoj a.s. biografiji.