Bosanskohercegovačke hadžije posjetile su historijski Muzej Mekke koji je udaljen deset do 15 minuta vožnje od Haremi šerifa.

Muzej prikazuje historiju Mekke i sadrži mnoge arheološke zbirke iz različitih perioda islamske historije u regionu.

Muslimanima i studentima povijesti islama obilazak ovog muzeja je vrlo interesantan, jer Muzej ima sedam dvorana koje sadrže više od 100.000 artefakata, od kojih su mnogi stari stotinama godina.

Od arhitekture zgrade do eksponata, Muzej je svjedočanstvo slave muslimana koji su stoljećima vladali ovim prostorima.

Arhitektura zgrade je spoj tradicionalnog islamskog stila sa modernom tehnologijom. U muzeju se nalaze postavke starih rukopisa Časnog Kur'ana iz različitih epoha.

Osim toga, turisti mogu naučiti o procesu kodifikacije arapskog jezika nakon smrti Muhameda s.a.v.s.