Povodom odlaska na Arefat i adekvatne pripreme hadžinica za obavljanje propisa hadža, danas je u mesdžidu Hotela „La Meridien“ prije ikindije namaza održano predavanje o obredima hadža, načinu i redoslijedu njihovih obavljanja.

Profesorica Fata Ljubijankić je u uvodnom dijelu predavanja navela ajete i hadise koji govore o hadžu, te ukazala na obavezne, farz obrede hadža bez kojih on ne može biti valjan, te vadžibe, sunnete i mustehabe.

Posebnu pažnju je posvetila higijenskom aspektu hadža za žene, koji je, prema njenim riječima, specifičan i bitno se razlikuje od onog za muškarce.

Zamolila je hadžinice da se drže svojih grupa, ali i da ne paniče ukoliko se izgube, nego da prvom policajcu na kojeg naiđu pokažu narukvicu na kojoj se nalazi QR kod pomoću kojeg se pristupa njihovim podacima.

Profesorica Ljubijankić je istakla da se ovih nekoliko dana prije Dana Arefata hadžinice trebaju što više odmarati, kako bi mogle lakše obaviti hadžske obrede.

Na kraju predavanja hadžinice su postavljala i dodatna pitanja kako bi se informisale o temama koje su im bile nejasne.

(MINA)