Pitanje:

Esselamu alejkum!

Ako sam obavila umru, da li moram obaviti hadž odmah naredne godine?

Odgovor:

Esselamu alejkum!

Nema zapreke da umru obavite prije hadža, mada je preče obaviti hadž, ukoliko ispunjavate uvjete obaveznosti, budući da jedan dio uleme smatra da obaveza hadža nije odgodna. Umra se može obaviti u bilo koje vrijeme tokom godine. Nema obaveze da se iste godine obavi i hadž. Vjerovjesnik a.s. i ashabi su obavili umre prije obavljanja hadža, tj. iste godine nisu obavili i hadž.