S obzirom da postoje tri načina obavljanja hadža: ifrad, kiran i temettu’, vjernici iz BiH obavljaju temettu’, koji je najprikladniji današnjim uslovima hadža.

Sve naše hadžija, posljednjih nekoliko godina prvo dolaze u Medinu, ostaju nekoliko dana, obiđu znamenita mjesta u Medini i pripremaju se sa odlazak u Mekku i obavljanje hadža. U praksi se pokazalo da je ovu vrstu hadža najlakše obaviti pa ćemo je objasniti na sljedeći način: Hadžija će se prvo okupati ili uzeti abdest. Potom će (muškarac) zaogrnuti ihrame (dva bijela prekrivača; izar i rida’). Žene će biti u svojoj odjeći jer je njihova odjeća njihov ihram. U praksi nailazimo da žene donose sa sobom bijelu odjeću i da nju kao takvu koriste za ihrame. To se ne kosi sa propisima ihrama, s tim da treba voditi računa da ta odjeća ne smije biti prozirna, kratka ili tijesna. Dozvoljava se i muškarcu i ženi da u toku ihramskih obaveza promijenu ihrame (muškarci ihrame, žene svoju odjeću u kojoj zanijete), bilo zbog neophodnog kupanja ili ako bi se ihrami (odjeća) isprljali. Hadžija će u hotelu zaogrnuti ihrame i organizirano otići na Mikat. Na Mikatu će klanjati dva rekata ihramskog namaza. Na prvom rekatu će učiti suru „El-Kafirun” a na drugom rekatu suru „El-Ihlas”. Nakon klanjanja dva rekata, proučit će se sljedeći nijet:

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيْدُ العُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِي وَتَقَبَّلهَا مِنِّي

„Allahumme inni uridu-l-umrete fejessirha li ve tekabbelha minni.” („Moj Allahu, odlučio sam da umru učinim, olakšaj mi je i primi od mene.“)

Potom počinje sa učenjem Telbije.

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ.

“Lebbejkellahumme lebbejk, lebbejke la šerike leke lebbejk, inne-l-hamde ve-n-ni’amete leke ve-l-mulk la šerike lek.”

(“Odazivam Ti se, o moj Allahu, odazivam, odazivam Ti se, Ti nemaš sudruga, odazivam Ti se, svaka zahvala, vlast i blagodat pripada Tebi, odazivam ti se.”)

Ako bi hadžiju na Mikatu zateklo obavljanje nekog od farz namaza, pristupit će dotičnom namazu i nema potrebe dodatno klanjati dva rekata ihramskog namaza, te će odmah po završetko namaza izgovoriti nijjet i stupiti u ihramske obaveze.

Žene neće dizati svoje glasove, nego će Telbiju učiti poluglasno. Ovim započinju sve ihramske obaveze i sve ihramske zabrane.

 Po ulasku u Meku, prvo se treba smjestiti u hotel, smjestiti svoje lične stvari, odmoriti se, a potom po mogućnosti organizovano, otići u Harem radi obavljanja Umranskog tavafa. Za obavljanje Tavafa neophodno je biti pod abdestom jer je tavaf ibadet za koje izvršenje je uslov biti pod abdestom. Pri prvom susretu sa K'abom, hadžija će donijeti tekbir (Allahu Ekber) i tehlil (La ilahe illallah), tri puta. Zatim će proučiti dovu i zatražiti od Allaha, dž.š., šta želi. Muškarci će otkriti rame desne ruke, dok će lijevo rame biti pokriveno. Tavaf se započinje od Hadžeru-l-esveda, po mogućnosti da se on poljubi ili da se okrene unutrašnjost dlanova prema njemu a potom oni poljube. Prilikom usmjeravanja dlanova prema Hadžeru-l-esvedu, hadžija će izgovarati sljedeće riječi:

بِسْمِ اللهِ اللهُ أَكْبَر، بِسْمِ اللهِ اللهُ أَكْبَر، بِسْمِ اللهِ اللهُ أَكْبَر، اللهُ أَكْبَر وَلِلهِ الْحَمْدُ.

„Bismillahi Allahu ekber, Bismillahi Allahu ekber, Bismillahi Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahi-l-hamd.”

Ako ima dovoljno mjesta i nije prevelika gužva, sunnet je da se prva četiri kruga obavljaju malo ubrzanim hodom, a ostala tri normalnim hodom. Prilikom tavafa potrebno je što više sjećati se Uzvišenog Allaha i obraćati Mu se sa dovom. Sunnet je da se između Rukni Jemanija (Jemenskog ugla) i Hadžeru-l-esveda uči sljedeća dova:

اللَّهُمَّ رَبَّناَ آتِناَ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَأدْخِلْنَاالْجَنَّةَ مَعَ الأَبْرَارِ، يَا عَزِيْزُ، يَا غَفَّارُ،

يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

„Allahumme rabbena atina fi-d-dunja haseneten ve fi-l-ahireti haseneten ve kina azabennar, ve edhilne-l-džennete me'a-l-ebrar, ja Azizu ja Gaffaru, ja Rabbe-l-alemin.”

(„Gospodaru naš, daj nam dobro i na ovom i na drugom svijetu i sačuvaj nas od kazne paklene i uvedi nas u Džennet s onima koji su pravedni, o Uzvišeni, o Milostivi, o Gospodaru svih svjetova.“)

Molimo Allaha, pored Njegove kuće, onim što je na duši, a ne onim što ne znamo šta znači i šta Ga molimo. Allah, dželle še'nuhu, nas zna bolje nego mi sami sebe, pa iskoristimo priliku da Ga molimo bez bilo kakvog posrednika i bez bilo kakve prepreke. Učenje dova ne smije biti preglasno kako ne bi ometali druge koji se isto mole Uzvišenom Stvoritelju, jer je ometanje i uznemiravanje drugih strogo zabranjeno. Ako bi, u toku obavljanja Tavafa, nastupilo obavljanje nekog od propisanih namaza, prekinut će se Tavaf, klanjati farz tog namaza i nastaviti s tog mjesta Tavaf. Ako bi bilo potrebe za nekom od fizioloških potreba, ili ako bi se pokvario abdest, prekinut će se Tavaf, obaviti fiziološku potrebu, uzeti abdestiti i nastaviti Tavaf sa mjesta sa kojeg je  prekinut.

 Po obavljanju sedam krugova oko K'abe, hadžija će završiti na mjestu odakle je i počeo, tj. od Hadžeru-l-esveda, a zatim klanjati dva rekata, iza Mekam-i Ibrahima. Ako nije u stanju na tom mjestu klanjati, zbog gužve, onda može bilo gdje u Haremu. Sunnet je da na prvom rekatu uči suru „El-Kafirun“ a na drugom rekatu suru „El-Ihlas“.

 Nakon klanjanja ova dva rekata, hadžija će se napiti Zemzem vode. Prilikom pijenja Zemzem vode treba moliti Allaha, dželle še'nuhu. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Voda Zemzem je za ono za što se pije.” I ovdje nisu potrebne neke posebne dove, nego ono što se može iskazati Uzvišenom Stvoritelju, Koji je omogućio da se dođe i obavi ovaj šerijatski propis.

 Nakon malog osvježenja vodom Zemzem, hadžija se upućuje ka Safi i Mervi da obave S'aj. S'aj se sastoji od sedam krugova, počevši od Safe i završavajući na Mervi. Odlazak sa Safe na Mervu se računa jedan krug, a povratak sa Merve na Safu drugi krug. Na Safi i Mervi hadžija će se okrenuti u pravcu K'abe i proučiti dovu:

بِسْمِ اللهِ اللهُ أَكْبَر، بِسْمِ اللهِ اللهُ أَكْبَر، بِسْمِ اللهِ اللهُ أَكْبَر، اللهُ أَكْبَر وَلِلهِ الْحَمْدُ. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدّهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىَ كُلَّ شَيْءٍ قَدِيْر، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدّهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأْحْزَابَ وَحْدَه.

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أو اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمْ.

“U ime Allaha, Allah je najveći, u ime Allaha, Allah je najveći, u ime Allaha, Allah je najveći, Allah je najveći i Njemu pripada svaka zahvala.” „Nema boga osim Allaha Jedinog, koji nema sudruga, Njemu pripada vlast i hvala i On sve može. Nema boga osim Allaha Jedinog, ispunio je Svoje obećanje, pomogao Svoga roba i sam porazio saveznike.“

“Inne-s-Safa ve-l-Mervete min še’airillah, fe men hadždže-l-bejte ev i’atemere fela džunaha alejhi en jettavefe bihima, ve men tetavvea hajren fe innellahe šakirun alim.” („Safa i Merva su Allahova časna mjesta, zato onaj koji Kabu hodočasti ili umru obavi ne čini nikakav prestup ako krene oko njih. A onaj koji drage volje učini kakvo dobro djelo – pa, Allah je doista blagodaran i sve zna.“)

Nakon proučene dove, hadžija kreće prema Mervi. Prilikom dolaska na mjesto označeno među dva zelena svjetla, muškarac će malo brže hodati, a žena uobičajeno. Kada se stigne na Mervu, radit će se isto što i na Safi. Prilikom kretanja od Safe do Merve i nazad, hadžija može upućivati razne dove, zikrove ili učiti Kur’an. Kada se dovrši i posljednji krug, hadžija će obrijati glavu ili skratiti kosu a žene će skratiti kosu u sobi hotela. Nakon ovog čina prestaju sve ihramske obaveze i hadžija se oslobađa ihrama.

Ispravnost S'aja nije uvjetovana njenim obavljanjem odmah poslije Tavafa. Ako bi muhrim napravio kraću ili dužu pauzu između Tavafa i S'aja, njegov S'aj bi bio ispravan, mada je bolje ne praviti duže prekide.

Prilikom Sa'ja se mora voditi računa da se krugovi ne smiju kratiti jer se time kvari Sa'j i ne upotpunjava željeni ibadet.

Ako bi se u toku obavljanja S'aja uspostavio farz namaz, muhrim će prekinuti S'aj i klanjat će propisani namaz, a potom nastaviti obavljanje S'aja.

Vrijeme do osmog dana mjeseca zu-l-hidždže, hadžija će provoditi što više u ibadetu. Kada god bude mogao, hadžija će ići u Harem, tavafiti i zajednički klanjati namaze za imamom mekanskog Harema.

Osmi dan mjeseca zu-l-hidždže, hadžija će zaogrnuti ihrame (u hotelu) i zanijetiti hadž. Ovaj se nijet može donijeti na bilo kojem mjestu. Hadžije u mjestu stanovanja zaogrću ihrame, nijete hadž i od jacijskog do sabahskog namaza organizirano odlaze na Arefat. Na Arefatu će spojeno i skraćeno klanjati podnevski i ikindijski farz-namaz, sa jednim ezanom i dva ikameta. Na Arefatu je potrebno što više učiti dove. Treba izbjegavati bespotrebnu raspravu i prazan govor.

Nakon zalaska Sunca, hadžije organizirano kreću ka Muzdelifi. Na Muzdelifi će klanjati spojeno i skraćeno akšamski i jacijski farz-namaz, sa jednim ezanom i dva ikameta, a potom i vitr namaz. Tu će ostati sve do sabah-namaza jer je to sunnet. Upućivat će dove i ibadetiti svome Uzvišenom Stvoritelju. U današnjim uvjetima hadžije se ne zadržavaju na Muzdelifi do sabaha, već iza ponoći organizirano pješice kreću se prema Mini. Još je potrebno da se naberu kamenčići za bacanje na Mini. Svaki hadžija će ubrati najmanje po 49 kamenčića. Kamenčići ne trebaju biti veći od lješnjaka.

Na Mini će hadžija baciti prvih sedam kamenčića na Džemretu-l-akabe (Veliko džemre) i prekinuti sa izgovaranjem Telbije. Ovo bacanje kamenčića treba obaviti poslije sabah-namaza, ali je dopušteno da se izvrši odmah poslije pola noći, samo za starije, iznemogle osobe i one koji su u njihovoj pratnji. Hadžija nije dužan klanjati Bajram-namaz. Nakon bacanja kamenčića hadžija je dužan zaklati kurban, ali ako ne bude imao novčana sredstava da uplati kurban, onda će postiti tri dana u vrijeme hadža i sedam kada se vrati svojoj kući. Potom će obrijati glavu ili skratiti kosu, mada je brijanje glave mnogo bolje. Ovdje može prvo obrijati glavu ili skratiti kosu pa onda zaklati kurban ili obrnutim redom. Žene će skratiti svoju kosu u hotelskoj sobi. Ovim nastaje prvo oslobađanje od ihramskih obaveza, može skinuti ihrame te mu se dopuštaju sve radnje osim intimnog odnosa sa svojom suprugom. Za sve hadžije se kurbani prethodno osiguraju i žrtvuju.

Potom se hadžija upućuje ka Meki radi obavljanja Tavafu-l-ifade i S’aja. Sa obavljanjem ovog Tavafa i S’aja, hadžiji prestaju sve ihramske zabrane.

Drugi dan Kurban-bajrama, hadžija će baciti kamenčiće na sva tri džemreta, poslije podneva – zevala. Ovo bacanje se može vršiti do sabah-namaza sljedećeg dana. Prvo će se sa sedam kamenčića izvršiti bacanje na Džemretu-s-sugra (Malo džemre), pa sa sedam kamenčića na Džemretu-l-vusta (Srednje džemre) i sa sedam kamenčića na Džemretu-l-akabe (Veliko džemre). Treći dan Kurban-bajrama, hadžija će ponovo, poslije podneva – zevala, izvršiti bacanje na Mini na sva tri džemreta. Prvo će se sa sedam kamenčića izvršiti bacanje na Džemretu-s-sugra (Malo džemre), pa sa sedam kamenčića na Džemretu-l-vusta (Srednje džemre) i sa sedam kamenčića na Džemretu-l-akabe (Veliko džemre). Ovo bacanje vrši se do zalaska Sunca istog dana. Ako bi neko zakasnio i izvršio ovo bacanje poslije akšam-namaza, onda je dužan ostati i izvršiti bacanje i četvrti dan, na sva tri džemreta.

Ovim radnjama se hadžski propisi privode kraju, ostaje još samo, prije polaska kući, da se izvrši Oproštajni tavaf (Tavafu-l-veda’), čije obavljanje je vadžib.

Nakon ovoga Tavafa (Oproštajni tavaf), hadžija će se oprostiti od K'abe i napustiti Meku.