Umra ima za cilj posjetu K'abi radi obavljanja određenih obreda: zaogrtanje Ihrama, Tavaf, S'aj između Safe i Merve te brijanje glave ili skraćivanje kose.

Umra ima svoje utemeljenje u Kur'anu:

 وَأَتِمُّوا۟ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ

 „Hadž i umru radi Allaha izvršavajte“ (El-Bekare, 196.)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Od umre do umre Allah, dž.š., briše sve eventualne grijehe, a za kod Allaha primljen hadž, nema druge nagrade osim Dženneta.“ (Muttefekun alejhi)

Od Ibn Abbasa, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavio četiri umre u svome životu, i to: “Umretu-l-Hudejbije”, “Umretu-l-Kada”, “Umretu-dž-Dža’rane”, i umra zajedno sa Oproštajnim hadžom.

Obavljanje umre je sunnet i veliki sevab. Umra se može obaviti tokom cijele godine, osim u sljedećim terminima: na dan Arefata, na dan Bajrama i u tri dana predviđena za bacanje kamenčića na Mini.

Umru je najbolje obaviti u ramazanu, zbog nagrade koja je u visini hadža nafile. Ibn Abbas, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednoj ensarijski rekao: “Kada nastupi ramazan, ti obavi umru, jer umra obavljena u ramazanu ravna je hadžu (po vrijednosti).“ (Buharija)

Umru ćemo obaviti na sljedeći način:

Mu’temir koji želi obaviti umru prvo će se okupati ili uzeti abdest, mada je kupanje mnogo bolje. Potom će (muškarac) zaogrnuti nove ihrame (dva bijela prekrivača, izar i rida’) ili već upotrebljavane ako su prethodno oprani. Pošto mu’temir zaogrne ihrame, klanjat će dva rekata ihramskog namaza. Na prvom rekatu će nakon Fatihe učiti suru “El-Kafirun” a na drugom rekatu nakon Fatihe suru “El-Ihlas”. Ova dva rekata se obično klanjaju na mikatu (mjestu odakle započinju ihramske obaveze), ali ih ne treba obavljati u zabranjenim vremenima: pred izlazak Sunca dok ne izađe, kada je na polovini neba i pred zalazak Sunca dok ne zađe. Nakon klanjanja dva rekata ihramskog namaza proučit će se sljedeći nijet:

اللَّهُمَّ إِنَّي اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِي وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي

“Allahumme inni uridu-l-umrete fejessirha li ve tekabbelha minni.” Potom počinje sa učenjem Telbije, riječima:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ.

„Lebbejkellahumme lebbejk, lebbejke la šerike leke lebbejk, inne-l-hamde venni’amete leke ve-l-mulk, la šerike lek.”

Najbolje je da se Telbija uči što češće i što više sa malo povišenim glasom. Žene neće dizati svoje glasove, nego će Telbiju učiti poluglasno. Ovim započinju sve ihramske obaveze i sve ihramske zabrane.

Dok je u ihramu, mu’temiru se zabranjuje sve ono što je zabranjeno hadžijama u ihramu.

Po ulasku u Meku, prvo se treba smjestiti u hotel, smjestiti svoje lične stvari, odmoriti se a potom, po mogućnosti, organizovano, otići u harem radi obavljanja tavafa. Pri prvom susretu sa K'abom, mu’temir će donijeti tekbir i tehlil, tri puta:

اللهُ أَكْبَر، لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله

„Allahu ekber, La ilahe illallah Muhammedun resulullah.“

Zatim će proučiti dovu i zatražiti od Allaha, dželle še'nuhu, šta želi, jer je to vrijeme kada Allah, dželle še'nuhu, ne odbija dove. Muškarci će otkriti rame desne ruke, dok će lijevo rame biti pokriveno. Tavaf se započinje od Hadžeru-l-Esveda, po mogućnosti da se on poljubi ili okrenuvši unutrašnjost dlanova prema njemu, a potom slijedi njihovo ljubljenje. Prilikom usmjeravanja dlanova prema Hadžeru-l-Esvedu, mu’temir će izgovarati sljedeće riječi:

بِسْمِ اللهِ اللهُ أَكْبَر، بِسْمِ اللهِ اللهُ أَكْبَر، بِسْمِ اللهِ اللهُ أَكْبَر، اللهُ أَكْبَر وَللهِ الْحَمْد

„Bismillahi Allahu ekber, Bismillahi Allahu ekber, Bismillahi Allahu ekber, Allahu ekber ve lillahi-l-hamd.“

Ako ima dovoljno mjesta i nije prevelika gužva, sunnet je da se prva četiri kruga obavljaju malo ubrzanim hodom, a ostala tri normalnim hodom. Tavaf (obilazak oko K'abe) će se obavljati oko Hidžru Ismaila. Prilikom Tavafa potrebno je što više se sjećati Uzvišenog Allaha i obraćati Mu se dovom. Jedino što se zasigurno od dova prenosi jeste dova između Er-Ruknu-l-Jemanija (Jemenskog ugla) i Hadžeru-l-Esveda, koja glasi:

اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، وَأَدْخِلْنَ الْجَنَّةَ مَعَ الأَبْرَار

“Allahumme rabbena atina fi-d-dunja haseneten ve fi-l-ahireti haseneten ve kina azabennar, ve edhilne-l-džennete mea-l-ebrar.”

Molimo Allaha, pored Njegove kuće, onim što je na duši, a ne molimo Ga onim što ne znamo šta znači i šta Ga molimo. Allah, dželle še'nuhu, nas zna bolje nego mi sami sebe, pa iskoristimo priliku da Ga molimo bez bilo kakvog posrednika i bez bilo kakve prepreke. Ako bi mu'atemira zadesilo, u toku obavljanja tavafa, obavljanje nekog od propisanih namaza, prekinut će tavaf, klanjati farz tog namaza i nastaviti sa tog mjesta tavaf, tj. tavaf se neće obavljati ispočetka.

Po obavljanju sedam krugova oko K'abe, mu’atemir će završiti na mjestu odakle je i počeo, tj. od Hadžeru-l-Esveda, a zatim klanjati dva rekata tavafskog namaza, iza Mekami-Ibrahima s time što će ihramom pokriti desno rame. Ako nije u stanju odmah iza tog mjesta klanjati, zbog gužve, onda može bilo gdje u Haremu.

Nakon klanjanja ova dva rekata, mu’atemir će se napiti, što više može, Zemzem-vode. Prilikom pijenja vode Zemzem lijepo je moliti Allaha, dželle še'nuhu, za svoje potrebe i potrebe Ummeta. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Ona je blagoslovljena hrana i lijek za bolesne.” (Muslim) I ovdje nisu potrebne neke posebne dove, nego ono što znamo iskazati Uzvišenom Stvoritelju, Koji je omogućio da se dođe i obavi ovaj šerijatski propis. Prenosi se da bi Ibn Abbas, radijallahu anhu, prilikom pijenja Zemzema učio sljedeću dovu: „Allahu moj, molim Te da mi podariš znanje od kojeg ću koristi imati, obilatu nafaku i lijek od svake bolesti.“

Nakon osvježenja vodom Zemzem, mu’atemir se upućuje ka Safi i Mervi gdje će obaviti S'aj koji se sastoji od sedam krugova, počevši od Safe a završavajući na Mervi. Na Safi i Mervi mu’atemir će se okrenuti u pravcu K'abe i između ostalog izgovoriti:

بِسْمِ اللهِ اللهُ أَكْبَر، بِسْمِ اللهِ اللهُ أَكْبَر، بِسْمِ اللهِ اللهُ أَكْبَر، اللهُ أَكْبَر وَللهِ الْحَمْد. إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَواعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا، وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيم.

„Bismillahi Allahu ekber, Bismillahi Allahu ekber, Bismillahi Allahu ekber, Allahu ekber ve lillahi-l-hamd, “Inne-s-Safa ve-l-Mervete min še’airillah, fe men hadždže-l-bejte ev i’temere fela džunaha alejhi en jettavvefe bihima, ve men tetavvea hajren fe innellahe šakirun alim.”

Nakon ovih riječi, mu’atemir kreće prema Mervi. Prilikom dolaska na mjesto, označeno među dva zelena svjetla, muškarac će malo brže hodati – trčati, dok žene to neće raditi. Kada stigne na Mervu, radit će isto što i na Safi. Prilikom kretanja od Safe do Merve i nazad, mu’atemir može upućivati razne dove, ili učiti Kur’an. Kretanje od Safe do Merve broji se kao jedan krug, od Merve do Safe broji se drugi krug. Kada se dovrši i posljednji krug, i kada dođe do Merve, obrijat će glavu ili skratiti kosu, a žena će skratiti kosu u sobi hotela u kojem je smještena. Nakon ovog čina prestaju sve ihramske obaveze i mu’atemir se može osloboditi ihrama.