Allah Uzvišeni kaže: „A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravome putu.“ (El-Bekare, 186.), i kaže Uzvišeni Stvoritelj: „Molite se ponizno i u sebi Gospodaru svome, ne voli On one koji se previše glasno mole. I ne pravite nered na Zemlji, kad je na njoj red uspostavljen, a Njemu se molite sa strahom i nadom; milost Allahova je doista blizu onih koji dobra djela čine.“ (El-E’raf, 55)

Nema boga osim jedinog Allaha. On nema sudruga, Njemu pripada sva vlast i hvala i On je svemoćan.

“Gospodaru naš, nemoj nas kazniti ako zaboravimo ili nehotice pogriješimo! Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što sig a natovario na one prije nas! Gospodaru naš, ne opterećuj nas onim za što nemamo snage! Preko grijeha naših prijeđi, oprosti nam I smiluj nam se! Ti si Gospodar naš, pa nas pomozi protiv naroda koji ne vjeruje.”

Allahu, Ti si moj Gospodar! Nema boga osim Tebe! Ti si me stvorio, i ja sam Tvoj rob! Držim se, koliko god mogu, svoje obaveze (prema Tebi) i svoga obećanja Tebi! Od Tebe tražim zaštitu od zla onoga što sam uradio! Priznajem Tvoje blagodati prema meni, i priznajem svoje grijehe! Oprosti mi, jer, doista, niko osim Tebe ne može grijehe oprostiti.

Gospodaru, oprosti mi moj grijeh, neznanje, bilo kakvo pretjerivanje i ono što Ti bolje znaš od mene. Gospodaru, oprosti mi ono što sam učinio svjesno, nesvjesno, iz neznanja i šale – jer svega toga ima kod mene. Gospodaru, oprosti mi ono što sam učinio i što ću učiniti, što sam obznanio i skrio, Ti uzvisuješ i unizuješ i Ti si svemu kadar.

Gospodaru, budi uz mene, a ne protiv mene, pomozi mene, a ne druge protiv mene i olakšaj mi slijeđenje upute.

Allahu moj, udalji me od grijeha mojih kao što si udaljio istok od zapada! Allahu moj, očisti me od grijeha kao što se čisti bijela odjeća od prljavštine!

Allahu moj, Gospodaru sedam Nebesa i onoga što ona prekrivaju, Gospodaru zemalja i onoga što one nose, Gospodaru šejtana i onih koje oni zavedu na krivi put, budi mi zaštitnik od zla svakog Tvoga stvorenja, da me neko od njih ne savlada ili da mi ne učini nepravdu, Tvoja zaštita je nenadmašna, a ugled uzvišen i nema boga osim Tebe.

Allahu moj, ja sam rob Tvoj, i sin roba Tvoga, i sin robinje Tvoje. Moj položaj je u Tvojoj ruci, ja sam podložan Tebi i nada mnom se sprovode propisi Tvoji, pravedna je za mene svaka odluka Tvoja, zato Te molim svim Tvojim imenima, kojima si Sebe nazvao, ili ih u Svojoj Knjizi objavio, ili ih nekom od Tvojih bića saopćio, ili ih, pak, zadržao kod Sebe, kao znanje nedokučivog, molim Te da mi Kur’an učiniš proljećem srca moga, svjetlom grudi mojih, razbistrenjem tuge moje i othodom briga mojih.

Allahu moj, milost Tvoju molim; ni na trenutak me ne prepuštaj meni i u svemu popravi stanje moje. Nema boga osim Tebe.

Gospodaru, molim Te za dobro za koje Te je molio i Tvoj poslanik Muhammed, a utječem Ti se od zla od kojeg Ti se utjecao Tvoj poslanik Muhammed. Ti si Onaj od Kojeg se traži pomoć i Tvoja pomoć je dovoljna. Samo su u Tebe snaga i moć.

Allahu moj, oprosti mi moj grijeh i moje neznanje, i neumjerenost moju u postupcima mojim, koje Ti poznaješ bolje od mene. Allahu moj, oprosti mi ono što sam u zbilji i šali učinio, ono što omaškom i što hotimično uradim, a svega toga ima kod mene. Allahu moj, oprosti mi ono što sam god ikada učinio, što sam tajno i što sam javno uradio, a što Ti znaš boljeod mene. Ti određuješ šta će se desiti prije a šta kasnije i Ti si svemoćan.

Gospodaru, ja sam sebi mnogō nasilje učinio, a samo Ti grijehe opraštaš, pa mi oprosti Svojim oprostom i smiluj mi se, jer Ti opraštaš i Milostiv si!

Allahu moj, utječem se Tvome zadovoljstvu od Tvoje mržnje, Tvome oprostu od Tvoje kazne. Nisam u stanju izreći Ti pohvalu kako dolikuje, Ti si onakav kako si Sebe pohvalio.

Gospodaru moj, pomozi me, a nemoj nikoga pomoći protiv mene, daj mi da pobijedim, a ne da budem pobijeđen, da preduhitrim spletke, a ne da budem njihova žrtva. Uputi me i olakšaj mi da idem Pravim putem i pomozi mi da nadvladam onoga ko mi želi nešto ružno učiniti. Gospodaru moj, učini me Tebi mnogo zahvalnim, onim Koji Te stalno ima na umu, potpuno predanim, jako poslušnim, Tebi poniznim, i onim koji Te često priziva i koji Ti se iskreno kaje. Gospodaru moj, primi moje pokajanje i očisti moje grijehe, uslišaj moju dovu, učvrsti moj dokaz, učini da moj jezik uvijek istinu govori, uputi moje srce i odstrani zlobu iz mojih prsa!

Allahu moj, utječem Ti se od lijenosti, teške starosti, grijeha i duga, od iskušenja i kazne u kaburu, od iskušenja i kazne u vatri i od zla kušnje imućnosti. Utječem Ti se od kušnje siromaštva. Utječem Ti se od Dedžalove smutnje. Allahu moj, očisti me od grijeha s vodom od snijega i leda i očisti moje srce od grešaka kao što daješ da se bijela odjeća očisti od nečistoće i udalji me od mojih grijeha kao što si udaljio Istok i Zapad.

Allahu moj, Tebi se utječem od slabosti, lijenosti, škrtosti, duboke starosti i kaburskog azaba. Allahu moj, podari mojoj duši bogobojaznost i čistoću, Ti najbolje daruješ čistoću, Ti si njen Vlasnik i Zaštitnik. Tražim zaštitu od znanja od kojeg koristi nema, i od srca koje nije skrušeno, i od duše koja je nezasita, i od dove koja se ne uslišava.

Gospodaru moj, sačuvaj mi moju vjeru, koja štiti postupke moje, ovaj svijet na kojem živim i ahiret na koji ću se vratiti. Učini da mi život na ovome svijetu bude povećanje svakoga dobra, a smrt rasterećenje od svakoga zla.

Allahu moj, od Tebe tražim zaštitu od toga da se što ne sruši na mene, da se ne strovalim, da se ne utopim, da ne izgorim i da u starosti posve ne iznemognem. Tražim od Tebe zaštitu da me šejtan na smrti ne savlada i da ne umrem bježeći leđa okrenutih iz borbe na Tvome putu, i tražim zaštitu od Tebe da ne umrem od ujeda otrovnih životinja.

Allahu moj, sačuvaj moje tijelo. Allahu moj, sačuvaj moj sluh. Allahu moj, sačuvaj moj vid, nema boga osim Tebe. Allahu moj, Tebi se utječem od nevjerovanja i siromaštva, i utječem Ti se od kaburske patnje, nema boga osim Tebe.

Utječem se Allahu od teškog iskušenja, i nesreće, i zle sudbine, i neprijateljske osvete.

U ime Allaha i samo se na Allaha oslanjam! Allahu moj, samo Tebi se mi obraćamo da ne pogriješimo, da ne zalutamo, da kome ne učinimo nepravdu, da nama ko nepravdu ne učini, da nerazumni budemo prema nekome, ili da nerazuman bude neko prema nama.

Allahu moj, od Tebe tražim zaštitu od zla onoga što znam i od zla onoga što ne znam.

Allahu moj, utječem Ti se od prestanka Tvoje blagodati, od skretanja Tvoje zaštite, iznenadne kazne Tvoje i svekolike srdžbe Tvoje.

Gospodaru moj, utječem Ti se od zla moga sluha, od zla moga vida, od zla moga jezika, od zla moga srca i zla moga spolnog organa!

Allahu moj, utječem Ti se od siromaštva, oskudice i poniženosti, i utječem Ti se od toga da kome nepravdu nanesem ili da meni nepravda bude nanesena.

Allahu moj, oprosti mi, smiluj mi se, uputi me, zaštiti me, prijeđi preko ružnih postupaka mojih i podari mi lijepu opskrbu.

Allahu moj, učini mi korisnim ono čemu Si me poučio i pouči me onome što će mi koristiti i povećaj mi znanje! Hvala Allahu na svakom stanju, a utječem se Allahu od stanja stanovnika vatre.

Allahu moj, molim Te za postojanost u vjeri, za jaku vjeru u dobru, za zahvalnost na Tvojim blagodatima, za lijepo činjenje ibadeta Tebi. Molim Te za iskren jezik i zdravo srce. Utječem Ti se od zla onoga što Ti znaš i molim Te za dobro onoga što Ti znaš. Tražim oprosta za ono što Ti znaš jer Ti, doista, poznaješ sve tajne.

Allahu moj, podari mi ljubav prema Tebi i ljubav prema onome čija će mi ljubav koristiti kod Tebe. Bože moj, sve ono što Si mi dao od onoga što volim, učini mi ga potporom za ono što Ti voliš. Bože moj, sve ono što Si mi, od onoga što mi je drago, uskratio učini mi podrškom za ono što je Tebi drago.

Allahu moj, učini mi ono što tajim boljim od onoga što ispoljavam, a ono što ispoljavam učini dobrim! Allahu moj, molim Te za dobro koje daješ ljudima od imetka i evlada, koje nije zalutalo, niti druge u zabludu odvodi.

Tebi se ja, Gospodaru moj, obraćam za zaštitu od šejtanskih došaptavanja i Tebi se, Gospodaru moj, obraćam da me od prisustva njihova zaštitiš!

Allahu moj, od Tebe tražim zaštitu od brige i žalosti, od slabosti i lijenosti, od kukavičluka i škrtosti, da me dug ne savlada i da me ljudi ne nadvladaju.

Gospodaru moj, ono što si dopustio učini mi dovoljnim da bih se sačuvao onoga što Si zabranio i Tvojom dobrotom me učini neovisnim od bilo koga drugog.

Allahu moj, kod Tebe tražim zaštitu od lepre, ludila, gube i svake ružne bolesti.

Allahu moj, Ti si moj Gospodar, nema boga osim Tebe, Ti si me stvorio i ja sam Tvoj rob. Svoje obaveze i obećanje Tebi ispunjavam koliko god mogu. Utječem ti se od zla onoga što sam učinio. Priznajem Tvoju blagodat prema meni i priznajem svoj grijeh pa mi oprosti, jer grijehe, doista, niko drugi ne oprašta osim Tebe.

Gospodaru moj, oprosti moje grijehe. Pokrij moje sramote. Smiluj se ovom slabašnom Tvome robu. Popravi moje stanje. Uzmi me u Svoju zaštitu. Sačuvaj me od džehennemske vatre. Gospodaru moj, nemoj me usmrtiti a da ne budeš sa mnom zadovoljan. Gospodaru, učini da ovaj svijet, dunjaluk, napustim čineći dobro, a Tebi se utječem od griješenja u času smrti. Molimo Te, podari mi snage da prije smrti pokajanje učinim, prilikom smrti šehadet izgovorim, a poslije smrti džennetske bašče naselim. Molimo Te, podari mi život sretnih, smrt šehida, boravak u blizini Poslanika, a.s., i pomoć u borbi protiv neprijatelja. Primi moje pokajanje sada. Primi moje pokajanje ubuduće. U moje srce usadi ljubav da ti pokajanje činim. Povrati me Tebi lijepim povratkom. Kod Tebe utočište tražim; da na dunjaluku izgubljen ne budem i da na Tebe ne zaboravim. Utječemo Ti se od svoga zaborava, a Ti mene ne zaboravljaš. Tvoje dobro meni silazi, a moje zlo Ti znaš. Ti me svojom milošću obasipaš, a od mene ti ništa nije potrebno – a ja Tebe svojim grijesima srdim. O Ti Koji voliš dozivanje grješnika kada se Tebi vraćaju, primi moj povratak Tebi i moje pokajanje. Gospodaru moj, ja druge nade, osim u Tebe, nemam. Ti mnogo robova imaš, a ja, osim Tebe, drugog Gospodara nemam. Primi moje pokajanje i budi sa mnom zadovoljan.