Prostor za sponzore

Vijesti

Uvod

Pojam i vrijednost hadža

Hadž je jedan od stubova islama i farz (stroga vjerska dužnost) svakom slobodnom, punoljetnom i pametnom muslimanu i muslimanki koji posjeduje imovinu za putovanje i slobodu puta. Uzvišeni Allah kaže: وَللهِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَن اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً. (آل عمران، 97) Hodočastiti Hram dužan…

Uvod

Kur'an o hadžu

Mnogi ajeti tretiraju pitanje i vrijednost hadža. Uzvišeni Allah, dželle še'nuhu, iz Svoje neizmjerne milosti, ukazao je na djela, čije izvršenje je garant koristi dunjaluka i ahireta. Uzvišeni Allah, dželle še'nuhu, kaže: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ…

Uvod

Hadisi o hadžu

Buharija i Muslim bilježe od Ebu Hurejre, radijallahu anhu: „Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nam je držao govor i rekao: „O ljudi, Allah, dželle še'nuhu, vam je naredio obavljanje hadža, pa ga obavljajte.“ Jedan od prisutnih upita: ‘Je li svake godine, o Allahov Poslaniče?’…

Uvod

Vrste hadža

Da bi hadž bio ispravan, po šerijatskim propisima, izvršava se na jedan od tri načina: ifrad, temettu’ i kiran. Ifrad znači da hadžija učini nijet i odluči da će obaviti samo hadž. Po dolasku u Meku lijepo je da obavi Pozdravni Tavaf (tavafu-l-kudum) i Sa'j,…

Uvod

Temettu’

S obzirom da postoje tri načina obavljanja hadža: ifrad, kiran i temettu’, vjernici iz BiH obavljaju temettu’, koji je najprikladniji današnjim uslovima hadža. Sve naše hadžija, posljednjih nekoliko godina prvo dolaze u Medinu, ostaju nekoliko dana, obiđu znamenita mjesta u Medini i pripremaju se sa odlazak…

Uvod

Umra

Umra ima za cilj posjetu K'abi radi obavljanja određenih obreda: zaogrtanje Ihrama, Tavaf, S'aj između Safe i Merve te brijanje glave ili skraćivanje kose. Umra ima svoje utemeljenje u Kur'anu:  وَأَتِمُّوا۟ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ  „Hadž i umru radi Allaha izvršavajte“ (El-Bekare, 196.) Allahov Poslanik, sallallahu…

Obredi

Farzovi hadža

Riječ farz i ovdje, kao i u svakoj drugoj islamskoj dužnosti, znači strogi islamski propis bez kojeg nije valjano obavljanje te dužnosti. Hadž ima tri osnovna farza, a to su: Ihram. Stajanje (boravak) na Arefatu 9. dana mjeseca zu-l-hidždže. Tavafu-zijare (Tavaf poslije Arefata) i to…

Obredi

Vadžibi hadža

Vadžibi su one radnje u sklopu hadža, koje je dužnost izvršiti, ali ako bi se izostavile hadž ne bi bio nevaljan, a onaj ko ih namjerno izostavi griješan je i obavezan zaklati kurban kao kefaret za taj prestup. Klanje kurbana je obavezno i za nenamjerno…

Obredi

Sunneti hadža

Sunneti hadža su one radnje za čije izvršenje slijedi nagrada, a ako se izostave nema kazne. U tu kategoriju spadaju sljedeće radnje: Kupanje, namirisavanje i klanjanje dva rekata nafile radi zaogrtanja ihrama. Učenje Telbije, po ulasku u ihramsku obavezu, nakon klanjanja namaza i u raznim…