Prostor za sponzore

Vijesti

Obredi

Sunneti hadža

Sunneti hadža su one radnje za čije izvršenje slijedi nagrada, a ako se izostave nema kazne. U tu kategoriju spadaju sljedeće radnje: Kupanje, namirisavanje i klanjanje dva rekata nafile radi zaogrtanja ihrama. Učenje Telbije, po ulasku u ihramsku obavezu, nakon klanjanja namaza i u raznim…

Obredi

Obavljanje hadža za drugu osobu – bedel

Allah, dželle še'nuhu, naredio je obavljanje hadža svima onima koji su materijalno i fizički sposobni za izvršenje tog propisa. Ako osoba, zbog zdravstvenog ili drugog opravdanog razloga nije u stanju obaviti hadž, dopušteno joj je da, umjesto sebe, pošalje zamjenu – bedela. U ovom slučaju,…

Obredi

Propisi hadža koji se odnose na ženu

Allah, dželle še'nuhu, je propisao hadž ženi kao i muškarcu, s tim da postoje određene razlike koje se odnose na: Ihrame, Tavaf i S’aj, boravak na Muzdelifi, Tavafuz-Zijare, Tavafu-l-Veda, bacanje kamenčića, skraćivanje kose i mahrema. Od Aiše, radijallahu anha, se prenosi da je rekla: „Allahov…

Organizacija

Organizacija hadža avionskim putem

Organiziranje hadža avionskim putem, u organizaciji Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini – Ureda za hadž i umru, jedan je od vidova organizacije hadža iz Bosne i Hercegovine, koja ima dugogodišnju tradiciju. Za prijavu na hadž neophodno je dostaviti: a) pasoš čiji rok trajanja…

Organizacija

Vrijednosti i osnovni podaci o haremima, u Meki i Medini

Svim muslimanima poznata je činjenica o postojanju dvaju harema mekanskog i medinskog. Mekanski harem:                 Uzvišeni Allah kaže: „Prvi hram sagrađen za ljude jeste onaj u Mekki, blagoslovljen je on i putokaz svjetovima.“ (Alu ’Imran, 96.)                 I kad smo kao pribježište Ibrahimu pokazali mjesto…