Umra je hodočašće u Meku koje obavljaju muslimani, a može biti u bilo koje doba godine.
Umra ima za cilj posjetu Kabi i obavljanje određenih radnji, od kojih su: Zaogrtanje Ihrama, nijet, Tavaf oko Kabe, Sa’j između Safe i Merve, te brijanje glave ili skraćivanje kose. Allahov Poslanik, alejhis-selam., kaže: “Od umre do umre Allah, dželle še'nuhu, briše sve eventualne grijehe, a za kod Allaha primljen hadž, nema druge nagrade osim Dženneta.” U Haremima u Medini i Meki potrebno je što više vremena provoditi u obavljanju namaza, učenja Kur'ana, upućivanja dova Stvoritelju i razmišljanju o životu na ovome svijetu i našoj ulozi na njemu i pripremi za Ahiret.

PROGRAM PUTOVANJA

1. DAN, 12.03.2020. (ČETVRTAK), SARAJEVO – ISTANBUL – MEDINA

Okupljanje mu’temira na Sarajevskom aerodromu 2 sahata prije leta. Let za Istanbul u 11:40h. Slijetanje u Istanbul u 15.25h., te nastavak putovanja avionom za Medinu na liniji TK98 u 23:10h.

2. DAN, 13.03.2020. (PETAK), MEDINA

Slijetanje na aerodrom u Medini u 02.35h po lokalnom vremenu. Nakon pasoške kontrole slijedi transfer do hotela. Smještaj u hotel, doručak. Slobodno vrijeme do džume. Džuma namaz u Haremu. Nakon džume slobodan ostatak dana i vrijeme za individualne ibadete. Poslije jacije namaza posjeta Revdi, za koju Muhammed, alejhis-selam kaže: „Ono što je između moga mimbera i ove moje kuće je bašća od džennetskih bašća.“ Džennetu-l-Bekija, mezarje u neposrednoj blizini Poslanikove, alejhis-selam, džamije, gdje su ukopani mnogi od Poslanikovih, alejhis-selam, ashaba i mjesto gdje se i danas ukopavaju muslimani, individualni ibadeti i noćenje.

3. DAN, 14.03.2020. (SUBOTA), MEDINA

Sabah namaz, doručak, individualni ibadeti i noćenje.

4. DAN, 15.03.2020. (NEDELJA), MEDINA

Sabah namaz u džamiji Muhameda, alejhis-selam. Nakon doručka, u 08:00 slijedi obilazak/zijareti mubarek mjesta u okolini Medine: Brdo Uhud, pet kilometara sjeverno od Medine za koje je Poslanik, alejhis-selam, rekao: “Uhud je planina koju mi volimo i koja nas voli”. U podnožju brda se nalazi mezarje šehida Uhuda među kojima je i mezar Hamze, radijallahu anhu. Mesdžid Kibletejn (džamija sa dvije kible). Hendek (mjesto gdje se odigrala vrlo važna bitka između muslimana i mušrika). Mesdžid Kuba, 3 kilometra sjeverno od džamije Poslanika, alejhis-selam. Ovo je prva džamija koju je lično gradio Muhammed, alejhis-selam. Klanjanje 2 rekata nafile u njoj ima vrijednost obavljanja umre.

5. DAN, 16.03.2020. (PONEDELJAK), MEDINA

Sabah namaz, doručak, individualni ibadeti i noćenje.

06. DAN, 17.03.2020. (UTORAK), MEDINA – MEKA

Sabah namaz. Nakon doručka slobodno vrijeme do podne namaza. Napuštanje soba i polazak prema Meki oko 14.00h. Nakon nekih 30 minuta vožnje zaustavljamo se na Mikatu Zul-Hulejfa, klanjamo dva rekata ihramskog namaza i činimo nijjet Umre. Nastavak putovanja za Meku. Dolazak u Meku u večernjim satima, smještaj u odabrane hotele. Obavljanje zajedničke Umre (Tavaf i Sa'j), brijanje glave ili skraćivanje kose. Noćenje.

07. DAN, 18.03.2020. (SRIJEDA), MEKA
Sabah namaz, doručak, individualni ibadeti i noćenje.

09. DAN, 19.03.2020. (ČETVRTAK), MEKA – AREFAT – MUZDELIFA – MINA –PLANINA NUR – MEKA

Sabah namaz. Doručak. Oko 8.00h sati slijedi odlazak autobusima na Arefat, visoravan udaljenu 22km jugo-istočno od Kabe. Ukupna površina Arefata je 10,4 km2 i cijela visoravan se nalazi van granica Harema, i jedan je od mešaira. Postoje predaje prema kojima je Arefat dobio ime po tome što su se tu upoznali Adem, alejhis-selam, i hazreti Hava. Nastavljamo ka Muzdelifi, dolini smještenoj između Arefata i Mine. Po dolasku na Minu (cca 5km od Muzdelife), slijedi obilazak džemreta, označen prostor na kojem je Ibrahim, alejhis-selam, trebao žrtvovati svoga sina Ismaila, alejhis-selam. Ovaj historijski događaj ostavio je trajne poruke i konkretne propise od kojih je simbolično kamenovanje šejtana na istim mjestima na kojima je to uradio Ibrahim, alejhis-selam. Potom se ide u podnožje planine Nur (5km istočno od Meke i na nadmorskoj visini od 621m). Na njoj se nalazi pećina Hira, najdraže Poslanikovo, alejhis-selam, mjesto za razmišljanje. To je mjesto gdje je Poslanik, alejhis-selam, primio prve ajete Objave. Povratak u Meku, noćenje.

08. DAN, 20.03.2020. (PETAK), MEKA
Sabah namaz, doručak. Slobodno vrijeme do džume. Džuma namaz u Haremu, individualni ibadeti i noćenje.

10. DAN, 21.03.2020. (SUBOTA), MEKA
Sabah namaz, doručak, individualni ibadeti i noćenje.

11. DAN, 22.03.2020. (NEDELJA), MEKA
Sabah namaz, doručak. Slobodno vrijeme do podne. Podne namaz u Haremu. Nakon podne namaza napuštanje soba u 14:00, odlazak u Harem radi obavljanja Oprosnog Tavafa. Slobodno vrijeme do jacije namaza. Ukrcavanje u autobuse oko 21:00h i transferi prema Aerodromu u Džedi (vožnja traje cca 2 sata).

12. DAN, 23.03.2020. (PONEDELJAK), DŽEDA – ISTANBUL – SARAJEVO
Nakon pasoške kontrole ukrcavanje na avion za Istanbul u 02:20h. Dolazak u Istanbul oko 06:30h. Nastavak leta za Sarajevo je u 10:40h po lokalnom vremenu. Dolazak u Sarajevo predviđen je u 10.45h po lokalnom vremenu.

CJENOVNIK

MEDINAMEKACIJENA uključeni svi troškovi i aerodromske takse
Hotel Ramada Qibla 4* noćenje sa doručkomHotel Marriott 5* noćenje sa doručkom2.400,00 KM

Aranžman uključuje:

* avionski prijevoz na relaciji Sarajevo – Istanbul – Medina/ Džida – Istanbul – Sarajevo

* transfer aerodrom u Medini – hotel – aerodrom u Džidi

* smještaj u hotelu po izboru u 1/2 i 1/3 sobama

* organizacija putovanja i vodič

* zajedničko obavljanje umre

* prijevoz turističkim autobusima na relaciji Medina‐Meka-Džida                                                                   

* obilasci znamenitosti u Medini i Meki

NAPOMENA:
– Ovo je tehnički obrađen program i prijedlog Ureda za hadž i umru, a moguća su odstupanja prema potrebi i dogovoru sa grupom, radi što ugodnijeg boravka na ovim mubarek mjestima.

– Kategorizacija hotela u Kraljevini Saudijskoj Arabiji ne mora odgovarati ili ne odgovara nužno kategorizaciji hotela u Bosni i Hercegovini.

Molimo Milostivog da od nas primi umru i sva naša naša dobra djela, smiluje nam se i uvede u Džennet!