Bosanskohercegovačke hadžije su obavile sinoć tavaf i sa'j, a danas su bacile i posljednji 21 kamenčić na Veliko, Srednje i Malo džemre.

Time su završili glavni dio hadžskih obreda, a preostaje im još samo Oproštajni tavaf prije polaska u domovinu.

Sinoć je Haremi-šerif bio poprilično prazan tako da su hadžije konačno mogle doći blizu Hadžerul-esveda i Mekami Ibrahima. Bio je to poseban doživljaj za njih i svi su jednoglasni da ne postoji materijalna vrijednost kojom se taj osjećaj može platiti.

Hadžije su, također, posjetile mjesto gdje se nalazila kuća poslanika Muhammeda, s.a.v.s., a na kojem se sada nalazi biblioteka.

Sada predstoje individualni ibadeti i odmor do Oproštajnog tavafa, a hadžije većinu vremena provode u ibadetu u Haremi-šerifu.

(MINA)